Loading...

Про проведення II (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році

https://drive.google.com/file/d/1E74sqfhTJJx-Xv4da15wMbuIeL4bHFF5/view?usp=sharing

Наказ МОН України « Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою « Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти ».

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-realizaciyu-innovacijnogo-osvitnogo-proyektu-vseukrayinskogo-rivnya-za-temoyu-rozroblennya-i-vprovadzhennya-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-v-umovah-realizaciyi-

Трансформацію санаторних шкіл продовжено на рік. Верховна Рада України ухвалила Закон.

https://mon.gov.ua/ua/news/transformaciyu-sanatornih-shkil-prodovzheno-na-rik-vru-uhvalila-zakon

Затверджено план заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року.

https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-plan-zahodiv-shodo-populyarizaciyi-prirodnichih-nauk-ta-matematiki-do-2025-roku-rozporyadzhennya-uryadu

Вимоги до діяльності ліцею та надання освіти дітям на тривалому лікуванні. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліцеї.

https://mon.gov.ua/ua/news/vimogi-do-diyalnosti-liceyu-ta-nadannya-osviti-dityam-na-trivalomu-likuvanni-vr-uhvalila-zakonoproyekt-pro-liceyi

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19».

https://osvita.ua/legislation/other/71577/

Наказ МОН України від 25.04.2013  № 466 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235) « Про затвердження Положення про дистанційне навчання».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text

Наказ МОН України від 14.07.2015  № 761 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 923/27368) «Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання”.

ps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15#Text

Наказ МОН України “Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями” від 30.10.2013 р. № 1518.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1857-13#Text

Наказ МОН України від 25.04.2013  № 466 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235) “Про затвердження Положення про дистанційне навчання”;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text

Лист Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2020 р. № 1/9-690 Щодо атестації вчителів початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію.

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-atestaciyi-vchiteliv-pochatkovih-klasiv-yaki-uspishno-projshli-sertifikaciyu

Лист Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2021 р. № 1/9-131. Щодо  документів вступників які посвідчують особу та громадянство.

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-dokumentiv-vstupnikiv-yaki-posvidchuyut-osobu-ta-gromadyanstvo

Лист Міністерства  освіти і науки України від 30 березня 2021 р. № 1/9-174. Щодо оцінювання результатів навчання учнів 3 класів Нової української школи та учнів 4 класів закладів загальної середньої освіти.

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-3-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-ta-uchniv-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Лист Міністерства  освіти і науки України від 16 березня 2021 р. № 1/9-148 Щодо методичних рекомендацій до оновленого базового компонента дошкільної освіти.

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osvit

Наказ Міністерства  освіти і науки України від  19 лютого 2021 р. № 235. Про затвердження типової програми для учнів 5 — 9 класів загальної середньої освіти.

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-dlya-5-9-klasiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Наказ Міністерства  освіти і науки України  від  04 лютого 2021 р. № 144. Пропроведення третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2021» .

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-tretogo-turu-vseukrayinskogo-konkursu-uchitel-roku-2021

Наказ Міністерства  освіти і науки України  від  15 лютого 2021 р. № 194. Про затвердження рекомендації щодо стратегічного розвитку фізичного виховання та спортивної підготовки серед учнівської молоді на період до 2025 року.

ps://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rekomendacij-shodo-strategichnogo-rozvitku-fizichnogo-vihovannya-ta-sportivnoyi-pidgotovki-sered-uchnivskoyi-molodi-na-period-do-2025-roku

Наказ Міністерства  освіти і науки України  від  16 лютого 2021 р. № 202. Про затвердження програми моніторингу якості початкової освіти «Ефективність впровадження діяльнісних та ігрових методів навчання в освітній процес  Нової української школи».

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-monitoringu-yakosti-pochatkovoyi-osviti-efektivnist-vprovadzhennya-diyalnisnih-ta-igrovih-metodiv-navchannya-v-osvitnij-proces-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli

Наказ Міністерства  освіти і науки України  від  03 березня  2021 р. № 273. Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020 / 2021 навчальному році.

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zvilnennya-vid-prohodzhennya-dpa-uchniv-yaki-zavershuyut-zdobuttya-pochatkovoyi-ta-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-16-bereznya-2021-roku-za-33835960

Наказ Міністерства  освіти і науки України  від  18 березня  2021 р. № 326. Про видання підручників для 4 класу закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2021 році .

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vidannya-pidruchnikiv-dlya-4-klasu-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-za-koshti-derzhavnogo-byudzhetu-u-2021-roci

Читати далі...