Loading...

Конкурс на заміщення посади керівника

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення посади керівника Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпровське вище професійне училище будівництва».

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради оголошує конкурс на заміщення посади керівника Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпровське вище професійне училище будівництва»

Найменування і місцезнаходження закладу Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровське вище професійне училище будівництва»,
49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 3-А
Найменування посади Директор закладу професійної (професійно-технічної) освіти
Посадові обов’язки — Організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;
— діє від імені закладу освіти;
— у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності закладу освіти;
— приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу освіти, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;
— створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;
— видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти та застосовує передбачені законодавством стягнення;
— затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників закладу освіти;
— встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників закладу освіти за конкретні результати праці;
— забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;
— разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти під час виробничого навчання, виробничої практики та інших видів практичного навчання спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;
— на підставі письмового звернення особи з особливими освітніми потребами, її батьків або законних представників в обов’язковому порядку утворює інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Умови оплати праці Посадовий оклад, інші виплати, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу Громадянство України;
вільне володіння державною мовою;
вища освіта, другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста);
моральні якості та фізичний стан дають змогу виконувати обов’язки керівника закладу освіти;
стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у закладі освіти, не менше трьох років.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, особисто подає такі документи:
– письмову заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографію;
– копію паспорта громадянина України або ID-картки;
– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
– копію трудової книжки;
– довідку про відсутність судимості.
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Інформацію про особисту адресу електронної пошти та номер контактного телефону для зворотного зв’язку.
Особа надає до конкурсної комісії особисто оригінали та завірені належним чином копії документів для участі у конкурсі.
Прийом документів здійснюється з 25.04.2023 по 15.05.2023 до 18.00, за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, 75, 5-й поверх, каб. 58
Дата та місце проведення  конкурсного відбору Перше засідання конкурсної комісії відбудеться о 11:00 17.05.2023 у приміщенні Дніпровської Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23, м. Дніпро, 49000).
Дату наступного засідання визначає конкурсна комісія.
Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.
Конкурс складається з таких етапів:
прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам та допущення кандидатів до участі у конкурсі;
проведення загальних зборів трудового колективу Закладу;
співбесіда з кандидатами на посаду керівника та визначення переможця конкурсу на засіданні конкурсної комісії;
  — оприлюднення результатів конкурсу.
Прізвище, ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі Величко Тетяна Вікторівна
098-824-14-16
[email protected]