Loading...

Зарахування дітей до 1 класу

Зарахування дітей до 1 класу

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти (Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти Закону України «Про освіту», Стаття 8. Види освіти Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Більш детально за посиланням: https://bit.ly/3bVzSCH

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти регулюється наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016 детально за посиланням: https://bit.ly/2OKWM6X

та постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» детально за посиланням: https://bit.ly/3vCCe0W


Зарахування дітей до 1 класу здійснюється у такі терміни:

до 31 травня – подання документів (можна одночасно до декількох закладів освіти на вільні місця);

1-15 червня документи не приймаються, що не виключає права батьків подати документи після 15 червня;

1 червня видається наказ по школі про зарахування дітей (у разі, якщо кількість заяв не перевищує кількість місць).

У разі перевищення кількості заяв загальної кількості місць у 1 клас зарахування здійснюється таким чином:

до 01 червня включно зараховуються усі діти, які мають право на першочергове зарахування, зокрема:

діти, які  проживають на території обслуговування закладу освіти, і це підтверджується одним із необхідних документами (які саме документи можуть бути надані — нижче); 
рідні брати та сестри дітей, які вже навчаються у цьому закладі освіти;
діти співробітників цього закладу освіти;
діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності)
(пункти 1,2 та підпункт 1 пункту 3, глави 1 розділу 2 Порядку)

Детально за посиланням: https://bit.ly/3bYc2WZ


до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування (процедура схвалюється педагогічною радою закладу освіти і затверджується його керівником).

Зарахування дітей до закладів освіти здійснюється на підставі таких документів:

заява одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника), зміст якої містить інформацію щодо місця проживання, повідомлення права на першочергове зарахування, щодо особливостей організації освітнього процесу тощо;

копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010               № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2010 за № 794/18089 (п. 4. Порядку).
Детально за посиланням https://bit.ly/3bYc2WZ

документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків. Цей документ подається, якщо дитина претендує на зарахування в заклад, що обслуговує її територію проживання. (Якщо дитина претендує на вільні місця, у такому документі потреби немає).

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її батьків чи законних представників;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

довідка про проходження служби у військовій частині;

акт обстеження умов проживання;

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників (п. 8 Постанови) детально за посиланням: https://bit.ly/3vCCe0W


У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.